Firren

Integritetspolicy Firren AB

  1. Allmänt Denna integritetspolicy förklarar hur Firren AB samlar in data och uppgifter i sina dagliga verksamheter.

  2. Vilka typer av personuppgifter sparas Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  3. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av uppgifterna alltså Firren AB.

  4. Insamling av information via hemsidan Vi samlar in personuppgifter via webbformulär på hemsidorna för online-bokningar i syfte att hantera bokningarna i fråga och ha möjligheten att kontakta kunden om det skulle behövas.

  5. Hur länge sparas personuppgifter Firren AB sparar personuppgifter i 18 månader om inget annat anges. I de fall personuppgifter används till anställningar eller bokföring sparas dessa i 7 år

  6. Var sparas personuppgifterna Alla personuppgifter sparas i vår databas som hanteras av Google och lagras i Belgien.

  7. Rätten att bli glömd Du äger din data och därav har du även rätten att bli glömd. Om det är något du skulle vilja så kontakta oss på [email protected] eller ring oss på 08-765 23 00.

  8. Samtycke Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

Vid frågor om dina rättigheter eller för mer information om vår integritetspolicy vänligen kontakta Firren AB, [email protected] eller ring oss på 08-765 23 00.