Firren

Integritetspolicy Firren AB

  1. Allmänt Denna integritetspolicy förklarar hur Firren AB samlar in data och uppgifter i sina dagliga verksamheter.

  2. Vilka typer av personuppgifter sparas Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  3. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av uppgifterna alltså Firren AB.

  4. Insamling av information via hemsidan Vi samlar in personuppgifter via webbformulär på hemsidorna för online-bokningar i syfte att hantera bokningarna i fråga och ha möjligheten att kontakta kunden om det skulle behövas.

  5. Hur länge sparas personuppgifter Firren AB sparar personuppgifter i 18 månader om inget annat anges. I de fall personuppgifter används till anställningar eller bokföring sparas dessa i 7 år

  6. Var sparas personuppgifterna Alla personuppgifter sparas i vår databas som hanteras av Google och lagras i Belgien.

  7. Rätten att bli glömd Du äger din data och därav har du även rätten att bli glömd. Om det är något du skulle vilja så kontakta oss på info@firren.org eller ring oss på 08-765 23 00.

  8. Samtycke Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

Vid frågor om dina rättigheter eller för mer information om vår integritetspolicy vänligen kontakta Firren AB, info@firren.org eller ring oss på 08-765 23 00.